סוסים על גדות הנהר \

שמן על בד
80x120 ס"מ

נמכר
לחץ לקבלת ייעוץ
אמנותי