חמניות \

שמן על בד
60x50 ס"מ
לחץ לקבלת ייעוץ
אמנותי