אינטרייר 04 \ לריסה הלר

שמן על בד
38x32 ס"מ ס"מ




לחץ לקבלת ייעוץ
אמנותי



פרסם תגובה